โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านป่าตึงงาม

            1.  นายสุมล  บุญปั่น                        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

            2.  นายทองสา  เทพารักษ์                 ผู้ทรงคุณวุฒิ

            3.  นายไชยา  กรุงแสนเมือง               ผู้แทนองค์กรชุมชน              

            4.  นายวิเชียร  ไชยสินธุ์                    ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

            5.  นางสาวนภา  ไชยชะนะ                ผู้แทนศิษย์เก่า                       

            6.  นายประสิทธิ์  สายจันทร์               ผู้แทนองค์กรศาสนา                      

            7.  นางสุริยันต์  บุตรวงค์                   ผู้แทนผู้ปกครอง                         

            8.  นางสมัย  กองชา                        ผู้แทนครู                     

            9. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าตึงงาม  กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-15 09:26:55 น.

โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053178119 อีเมล์: patueng@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวฉันชนก สอนศรี โทรศัพท์: 0876583821 อีเมล์: pampop09@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]