โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • รายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านป่าตึงงาม

  1.       ด.ช.พัฒนพงษ์  กระวานไพร                   ประธานนักเรียน

  2.       ด.ช.ญาณชาติ  มาตย์ชัยสิงห์                 รองประธานนักเรียน

  3.       ด.ญ.ปรีญาภรณ์  วงษ์อามาตย์               รองประธานนักเรียน

  4.       ด.ญ.ญาโณทัย  แก้วศิลา                                เลขานุการ

  5.       ด.ช.ธีรนันท์  จันทนะ                                   กรรมการ        

  6.       ด.ช.พุฒินาท  รัชสีวอ                                   กรรมการ        

  7.       ด.ญ.จิดาภา  มาตย์ชัยสิงห์                             กรรมการ

  8.       ด.ญ.รัตติกา  หมอยาดี                                 กรรมการ

  9.       ด.ญ.นันทิชา  บุตรวงค์                                 กรรมการ

  10.      ด.ญ.กุลภรณ์  อินชำนาญ                              กรรมการ

  11.      ด.ญ.วิลาวัล  กมลสาร                                  กรรมการ

  12.      ด.ญ.นิติยา  คงยืน                                      กรรมการ

  13.      ด.ญ.ทรงศิริ  ติยะ                                      กรรมการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-15 09:26:55 น.

โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053178119 อีเมล์: patueng@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวฉันชนก สอนศรี โทรศัพท์: 0876583821 อีเมล์: pampop09@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]