โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.นายสุรชาติ  นายด่าน  ประธานกรรมการ

  2.นายวีระ   วรรณชัย   กรรมการ ( ผู้ทรงคุณวุฒิ )

  3.นายจันติ๊บ   ค้ากำยาน    กรรมการ  ( ผู้แทนทางศาสนา )

  4.นายสิทธิ์   เขียวสุทธิ        กรรมการ  ( ผู้แทนผู้ปกครอง )

  5.นายชุม  อ่อนหวาน  กรรมการ  (  ผู้แทนการปกครองท้องถิ่น )

  6.นายวัลภล  อภิราช         กรรมการ  ( ผู้แทนศิษย์เก่า )

  7.นางศรีแก้ว  นายด่าน       กรรมการ  (  ผู้แทนองค์กรชุมชน  )

  8.นายอดิศัย  ธรรมโชติ        ผู้แทนครูและเหรัญญิก

  9.นายเดชบดี  เสาร์รังษี            กรรมการและเลขานุุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:21:32 น.

โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053178557 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: คนึง ธรรมโชติ โทรศัพท์: 081-9801311 อีเมล์: krunoung2@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]