โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  เขียวสุทธิ  ประธาน

  2. เด็กหญิงจามจุรีย์   ใจแก้ว   รองประธาน

  3. เด็กชายอภิรักษ์   มาลา    เลขานุการ

  4. เด็กชายกิตติพศ   กรกัลยา  เหรัญญิก

  5. เด็กชายยศกร   นายด่าน  ประชาสัมพันธ์

  6. เด็กชายวรเมธ  มั่งผาย  ประชาสัมพันธ์

  7. เด็กหญิงชลธิชา   พลศรี  ปฏิคม

  8. เด็กหญิงจิตตาภา  แปงนุจา ปฎิคม

  9. หัวหน้าฝ่ายสีแต่ละสี   กรรมการ

  10. หัวหน้าห้องเรียนทุกชั้นเรียน   กรรมการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:21:32 น.

โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053178557 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: คนึง ธรรมโชติ โทรศัพท์: 081-9801311 อีเมล์: krunoung2@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]