โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • ข้อมูลผู้บริหาร

   ๒๕๑๓–๒๕๑๘            นายประสาน  คันธเรศร์                    รกน.ครูใหญ่                     

   ๒๕๑๘–๒๕๒๐            นายสถิต  ศรีดมรส                                ครูใหญ่

   ๒๕๒๑–๒๕๒๒            นายสุรเชษฐ์  แก้วแสงอินทร์                ครูใหญ่          

   ๒๕๒๒–๒๕๔๐            นายมานพ  อุบลศิลป์                          อาจารย์ใหญ่                       

  ๒๕๔๐–๒๕๔๒            นายณรงค์ศักดิ์  ศิริรังสี                        อาจารย์ใหญ่                                              

   ๒๕๔๓                          นายนิวัตร  คำดอน                              รกน.อาจารย์ใหญ่          

   ๒๕๔๓–๒๕๔๔            นายชูชาติ  อุดอิ่นแก้ว                        อาจารย์ใหญ่

   ๒๕๔๔–๒๕๖๑              นายนิวัตร  คำดอน                              ผู้อำนวยการ 

   ๒๕๖๑(ปัจจุบัน)          นายเดชบดี  เสาร์รังษี                           ผู้อำนวยการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:21:32 น.

โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053178557 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: คนึง ธรรมโชติ โทรศัพท์: 081-9801311 อีเมล์: krunoung2@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]