โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ 

  โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้มุ่งมั่นจัดการศึกษาและดำเนินการตามนโยบาย พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นคนดี มีคุณธรรม ภาคภูมิใจในความเป็นไทย สุขภาพจิตดีร่างกายแข็งแรง สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถใช้เทคโนโลยีในการศึกษาเรียนรู้ 

  ปรัชญา

  ปญ.ญา ว ธเนน เสยโย แปลว่า ปัญญา ประเสริฐกว่าทรัพย์


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:21:32 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเดชบดี เสาร์รังษี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางคนึง ธรรมโชติ

 • นางยุพิณ คำดอนสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,849
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053178557 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: คนึง ธรรมโชติ โทรศัพท์: 081-9801311 อีเมล์: krunoung2@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]