โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา

  โรงเรียนบ้านสันชุม (สหราษฎร์บำรุง)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต  ๔

  1. นายนิคร  ไชยสุวรรณ                    ประธานกรรมการ
  2. นายพิพัฒน์  ผาบไชย                    รองประธานกรรมการ
  3. นายศรีทน  จินดาคำ                      กรรมการ
  4. นายทองสุข  เมืองใจ                     กรรมการ
  5. นายบุญมี  สุวรรณะ                       กรรมการ
  6. นายเสาร์  สุวรรณะ                        กรรมการ
  7. พระสังเวียน  ถาวโร                       กรรมการ
  8. นายปะสงค์  ปัญญายม                  กรรมการ
  9. นายเกษม  แลวงค์นิล                    กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 11:00:20 น.

โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0899539525 อีเมล์: sanchumschool@้gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศราวุฒิ เมืองมาหล้า โทรศัพท์: 061-359-8924 อีเมล์: sanchum@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]