โรงเรียนบ้านก๊อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1.เด็กหญิงจุฬาวรรณ   กองแก้ว    ประธานนักเรียน

  2.เด็กหญิงสุพินญา  ต๊ะมา             รองประธาน

  3.เด็กหญิงอรปรียา   อุตรชน        กรรมการ

  4.เด็กหญิงบัณฑิตา   อนาวงศ์    กรรมการ

  5.เด็กหญิงจินตนา    คำน้อย   เลขานุการ

  .


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:55:15 น.

โรงเรียนบ้านก๊อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ปริญทิพย์ ท่าว่อง โทรศัพท์: 0985153140 อีเมล์: pun-yawee28@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]