โรงเรียนบ้านก๊อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1.พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น

  2.พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษาและมุ่งเน้นคุณธรรม

  3.พัฒนาระบบการบริหารการจัดการแบบมีส่วนร่วม

  4.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:55:15 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายพีรพงษ์ วงศ์ชารี
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสนธวัฒน์ อินทะนะ

 • นางจารุวรรณ หน่อแหวนสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,931
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านก๊อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ปริญทิพย์ ท่าว่อง โทรศัพท์: 0985153140 อีเมล์: pun-yawee28@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]