โรงเรียนบ้านก๊อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


  • พันธกิจ / เป้าประสงค์
  • 1.พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น

    2.พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษาและมุ่งเน้นคุณธรรม

    3.พัฒนาระบบการบริหารการจัดการแบบมีส่วนร่วม

    4.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:55:15 น.

โรงเรียนบ้านก๊อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ปริญทิพย์ ท่าว่อง โทรศัพท์: 0985153140 อีเมล์: pun-yawee28@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]