• ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านโป่งตั้งอยู่หมู่ที่  11  ตำบลโรงช้าง  อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย  หมู่บ้านที่อยู่ในเขตบริการ ของโรงเรียนบ้านโป่ง  คือบ้านโป่งสลี  หมู่ที่ 1   บ้านโป่ง หมู่ที่ 3 บ้านศรีสหมิตร หมู่ที่ 10 บ้านโป่งศรีนคร หมู่ที่ 11 และบ้านทุ่งศรีทอง หมู่ที่12 

    โรงเรียนบ้านโป่ง  เริ่มก่อตั้งเมื่อปี  2487 สมัยขุนนาควรรณ เป็นนายอำเภอพาน พื้นที่ก่อตั้งโรงเรียนได้รับบริจาคจากคหบดีในหมู่บ้าน   คือ นายจันทร์ติ๊บ – นางผัด  ลาวตุม  จำนวนเนื้อที่   4  ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา เริ่มเปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2487 มีนายคงฤทธิ์ อุทธโยธา ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก และมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารโรงเรียนมาโดยตลอด ปัจจุบันมี นายสัญญา   ทะกัน  เป็นผู้บริหารโรงเรียน  


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-30 15:26:51 น.

โรงเรียนบ้านโป่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โทรศัพท์: 053761500 อีเมล์: banpong103@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สัญญา ทะกัน โทรศัพท์: 0861843446 อีเมล์: banpong103@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]