• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโป่ง    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประกอบด้วย

  1. นายมานพ  ชัยบัวคำ          ผู้ทรงคุณวุฒิ               ประธานกรรมการ

  2. นายสว่าง  กุณะ                 ผู้แทนผู้ปกครอง         กรรมการ

  3. นางสาวสุพิน  ปณะการ      ผู้แทนครู                    กรรมการ

  4. นางอุไร  ยามี                   ผู้แทนองค์กรชุมชน     กรรมการ

  5. นายประเสริฐ  ชัยวร          ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ

  6. นางวาสนา  รำไพ             ผู้แทนศิษย์เก่า        กรรมการ

  7. พระวุฒิศักดิ์  ปัญญาวุโธ       ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์         กรรมการ

  8. นายสุทัศน์  กันทะไชย         ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ

  9. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่ง         กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-30 15:26:51 น.

โรงเรียนบ้านโป่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โทรศัพท์: 053761500 อีเมล์: banpong103@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สัญญา ทะกัน โทรศัพท์: 0861843446 อีเมล์: banpong103@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]