• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์

    โรงเรียนบ้านโป่ง เป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรม เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ ก้าวทันเทคโนโลยี มีทักษะการดำรงชีวิต ตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง   และมีจิตสำนึกในความเป็นไทย  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-30 15:26:51 น.

โรงเรียนบ้านโป่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โทรศัพท์: 053761500 อีเมล์: banpong103@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สัญญา ทะกัน โทรศัพท์: 0861843446 อีเมล์: banpong103@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]