โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์ 

         โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน มุ่งจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีการบริหารงานที่ประสานทุกภาคส่วน ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

     


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:21:39 น.

โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โทรศัพท์: 053771535 อีเมล์: pabongmaechan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นิภาภรณ์ บุตรศรี โทรศัพท์: 053771535 อีเมล์: pabongmaechan@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]