• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายจตุพร  ขะขอม                  ผู้ทรงคุณวุฒิ                                     

  2. นายนิทัศน์  อินต๊ะแก้ว             ผู้ทรงคุณวุฒิ

  3. นายชัยพร  ชัยนิรันดร์กาล        ผู้แทนองค์กรชุมชน

  4. นางลำดวน  น้อยหมอ              ผู้แทนครู

  5. นายวีรพงษ์  เลอเลิศวิจิตร        ผู้แทนศิษย์เก่า

  6. นายอาแย  ค่าหล่า                  ผู้แทนผู้ปกครอง

  7. นายสมชาย  สมบัติใหม่           ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  8. พระครูบริสุทธิ์คีรีรักษ์              ผู้แทนองค์กรศาสนา

  9. นางนิภาพร  วุฒิอดิเรก            กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-28 16:44:58 น.

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โทรศัพท์: 053-918443 อีเมล์: bmsschool.mj.cr3@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ขันคำ สาจันทร์ โทรศัพท์: 0897555642 อีเมล์: kk47la@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]