• คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. ด.ช.อาเคอ  เบเชกู่          ประธานนักเรียนปีการศึกษา 2563

  2. ด.ญ.โรามาลี  ณ.ลำพูน    รองประธานนักเรียนปีการศึกษา 2563

  3. ด.ญ.เมยาวี  มาเยอะ        เลขากรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2563

  4. ด.ญ.ไพลิน  มะโนวงค์      กรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2563

  5. ด.ญ.แพรวา  กุเลา           กรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2563

  6. ด.ญ.ใจสาย  แลเชอ        กรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2563

  7. ด.ญ.พิมวิไล  ค่าล่า         กรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2563

  8. ด.ญ.สุรัมภา  อยู่ลือ         กรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2563

  9. ด.ญ.วันดี  ล่าหู่               กรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2563

  10. ด.ช.อชิรพล  ชัยมูลมั้ง   กรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2563

  11. ด.ช.ณัฐดนัย  แซ่ลี่        กรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2563

  12. ด.ช.สรภพ  โวยแม        กรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2563

  13. ด.ช.ธนวัฒน์  ค่าล่า       กรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2563

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-28 16:44:58 น.

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โทรศัพท์: 053-918443 อีเมล์: bmsschool.mj.cr3@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ขันคำ สาจันทร์ โทรศัพท์: 0897555642 อีเมล์: kk47la@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]