โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษา

  ที่
  ชื่อ - สกุล
  ตำแหน่ง
  1
  คุณประเสริฐ เทพวัน
  ประธานกรรมการ
  2
  คุณอินผล เฉียบแหลม
  กรรมการ
  3
  คุณรัฐศาสตร์ สมฟอง
  กรรมการ
  4
  คุณธวัชชัย เป็งสุวรรณ
  กรรมการ
  5
  นายกกิตติพงษ์ วงษา
  กรรมการ
  6
  คุณสมศักดิ์ กันทะมี
  กรรมการ
  7
  พ่อกำนันดิเรก จันติยะ
  กรรมการ
  8
  พระครูปฏิภาณธรรมทิน
  กรรมการ
  9
  พระอนันต์สุนทราจาโร
  กรรมการ
  10
  คุณประเสริฐ ศรีวงศ์
  กรรมการ
  11
  คุณรัชนีกร วงษา
  กรรมการ
  12
  คุณพรเพ็ญ มณีรัตน์
  กรรมการ
  13
  คุณสุริโย เทพโพธา
  กรรมการ
  14
  นางนารี เศรษฐวุฒิไกร
  กรรมการ
  15
  นายวิโรจน์ มหาวรรณ
  กรรมการและเลขานุการ

           

  1

  นางสาวอรุณวรรณ ภู่ประเสริฐ

  ประธานกรรมการ
  2
  พระครูปฏิภาน ธรรมทิน
  กรรมการ
  3
  พระอนันต์ สุนทราจาโร
  กรรมการ
  4
  นายอิ่นคำ บุญศรี
  กรรมการ
  5
  นายดิเรก จันติยะ
  กรรมการ
  6
  นายประเสริฐ เทพวัน
  กรรมการ
  7
  นายอินผล เฉียบแหลม
  กรรมการ
  8
  นายแก้ว จันทรคราส
  กรรมการ
  9
  นายสมศักดิ์ กันทะมี
  กรรมการ
  10
  นายบุญศรี ปัญญา
  กรรมการ
  11
  นายบุญเรียว จันต๊ะมา
  กรรมการ
  12
  นางทองหวล บุญเต็ม
  กรรมการ
  13
  นางเพ็ญศรี ทองคำ
  กรรมการ
  14
  นางนารี เศรษฐวุฒิไกร
  กรรมการ
  15
  นายวิโรจน์ มหาวรรณ
  กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-11 13:49:17 น.

โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โทรศัพท์: 053781458 อีเมล์: wppschool2@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: มัทนา อินสินธุ โทรศัพท์: 053781458 อีเมล์: wppschool2@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]