โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1.  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2.  พัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้มีคุณธรรม  นำความรู้  ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

  3.  โรงเรียนนำระบบประกันคุณภาพภายในมาใช้ในการบริหาร  และจัดการศึกษาแบบบูรณาการ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

  4.  พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-11 13:49:17 น.

โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โทรศัพท์: 053781458 อีเมล์: wppschool2@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: มัทนา อินสินธุ โทรศัพท์: 053781458 อีเมล์: wppschool2@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]