โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
 


 • โครงสร้างหน่วยงาน
 • โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ ด้าน  ได้แก่ด้าน บริหารวิชาการ ด้านบริหารงบประมาณ  ด้านบริหารงานบุคคล  และด้านการบริหารทั่วไป ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบการพัฒนาตามกระบวนการ PDCA  มีโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้

  1.ผู้บริหารสถานศึกษา

  2.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  3.ฝ่ายบริหารวิชาการ

  4.ฝ่ายบริหารงบประมาณ

  5. ฝ่ายบริหารงานบุคลากร

  6. ฝ่ายบริหารทั่วไป

  7. ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-11 13:49:17 น.

โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โทรศัพท์: 053781458 อีเมล์: wppschool2@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: มัทนา อินสินธุ โทรศัพท์: 053781458 อีเมล์: wppschool2@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]