โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า  มุ่งมั่นจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่คุณธรรม 

    น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

    โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม  เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง  ในการบริหารและการจัดการศึกษา


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-11 13:49:17 น.

โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โทรศัพท์: 053781458 อีเมล์: wppschool2@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: มัทนา อินสินธุ โทรศัพท์: 053781458 อีเมล์: wppschool2@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]