โรงเรียนบ้านหนองเสา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  โรงเรียนบ้านหนองเสา

   

  1.      นายเมือง  ชัดชรัตน์                          ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2.      นายสวาง  เวียงสิมมา                         ผู้ทรงคุณวุฒิ       

  3.      พระอธิการจีรนันท์ จีรธัมโม                ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                

  4.      นายสำอาง  บุตรพรม                          ผู้แทนผู้ปกครอง                       

  5.      นายประพันธ์  งาช้าง                          ผู้แทนครู

  6.      นายหนูอินทร์  มาริชิน                        ผู้แทนศิษย์เก่า

  7.      นายวิศรุต  ศรีโยธา                            ผู้แทนองค์กรชุมชน

  8.      นายทองใบ  เวียงสิมมา                      ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  9.      นางอัจฉราภรณ์  บัวนวล                    ผู้อำนวยการโรงเรียน/ กรรมการและเลขานุการ

   

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:21:43 น.

โรงเรียนบ้านหนองเสา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0810215213 อีเมล์: Nongsao_cri4@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายศิริศักดิ์ อานี โทรศัพท์: 0907540180 อีเมล์: sirisak_160622@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]