โรงเรียนบ้านหนองเสา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •  วิสัยทัศน์     

    โรงเรียนบ้านหนองเสา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีสุขภาพดี พัฒนาครูสู่ผู้เรียนเป็นสำคัญ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นทักษะอาชีพ สู่การศึกษาต่อ บริหารร่วมสร้างสรรค์ สัมพันธ์ชุมชน

                    ปรัชญา

    สิกฺขา  ขีวิตา  โหนฺตุ   :   การศึกษา  คือ  ชีวิต


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:21:43 น.

โรงเรียนบ้านหนองเสา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0810215213 อีเมล์: Nongsao_cri4@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายนิรุท รุ่งรุจี โทรศัพท์: 0810215213 อีเมล์: Isarachon_red@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]