โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • งานพัสดุ
 • งานจัดซื้อ จัดจ้าง

 • คณะกรรมการนักเรียน
 •                                                   คณะกรรมการนักเรียน

  ที่

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  1

  ด.ช.ยศพัทธ์ ชายสวัสดิ์

  ประธานนักเรียน

  2

  ด.ญ.วราภรณ์ ทามัน

  รองประธานนักเรียน

  3

  ด.ญ.สุภัสสรา วงค์ษารัตน์

  เลขานุการ

  4

  ด.ญ.ธัญพิมล พรมศร

  เหรัญญิก

  5

  ด.ญ.สุพัตรา ทองจำนงค์

  ประชาสัมพันธ์

  6

  ด.ญ.นันทพร เสียงเสนาะ

  หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม

  7

  ด.ช.นำชัย ฉัตรนาถวรกุล

  ฝ่ายกิจกรรม

  8

  ด.ช.นพรัตน์ท้องทากาศ

  หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

  9

  ด.ช.สรณ์สิริ ศรีหอม

  ฝ่ายอาคารสถานที่

  10

  ด.ช.เอกรินทร์ ชนะแก้ว

  หัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน

  11

  ด.ช.ชัยภัทร จินดาจักร

  ฝ่ายสารวัตรนักเรียน

  12

  ด.ญ.สุจิรา ใจโลกา

  หัวหน้าฝ่ายปฏิคม

  13

  ด.ญ.ศศิกานต์ บุญจันทร์

  ฝ่ายปฏิคม

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-06 15:55:22 น.

โรงเรียนสันสะลีกวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5379-9106 อีเมล์: sansaleekwitaya@hotmail
เว็บมาสเตอร์:: นายสุนทร เหลี่ยมใส โทรศัพท์: 0829237651 อีเมล์: liamsai57@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]