โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • งานพัสดุ
 • งานจัดซื้อ จัดจ้าง

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

           “โรงเรียนสันสะลีกวิทยามุ่งพัฒนา ให้ผู้เรียนมีมาตรฐานตามหลักสูตร ก้าวทันเทคโนโลยี มีคุุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สร้างสายสัมพันธ์กับชุมชน”


  ปรัชญา

  สิกขา กาโม ภวัง โหตุ  (ผู้ใคร่ในการศึกษาเป็นผู้เจริญ)


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-06 15:55:22 น.

โรงเรียนสันสะลีกวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5379-9106 อีเมล์: sansaleekwitaya@hotmail
เว็บมาสเตอร์:: นายสุนทร เหลี่ยมใส โทรศัพท์: 0829237651 อีเมล์: liamsai57@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]