โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการนักเรียน

 • เด็กชายอดิศักดิ์   แสนวงค์                     ประธานนักเรียน

  เดหญิงสุธาทิพย์   คำตื้อ                        รองประธานนักเรียน

  เด็กหญิงศริญญา  พรมมินทร์                  กรรมการ

  เด็กหญิงปวีณ์ธดา   กันทะวงค์                 กรรมการ

  ด็กญิงพนิดา         สมร่าง                      กรรมการ

  เด็หญิงเบญจรัตน์   จันตาฟู                     กรรมการ

  เด็กหญิงสุดา         กุลนอก                     กรรมการเลขานุการ

   
   
   
   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:21:43 น.

โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5379-9107 อีเมล์: Tungjuo@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นงนุช ตันกูล โทรศัพท์: 0956867005 อีเมล์: nuchnong122@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]