โรงเรียนบ้านแม่เปา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแม่เปา

  1.นายสมศักดิ์   คำอุปละ           ผู้ทรงคุณวุฒิ           ประธานกรรมการ

  2.นายสวัสดิ์   ชัยชนะ               ผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ

  3.นายสืบ   บัวแสง                   ผู้แทนผู้ปกครอง       กรรมการ

  4.นางศิริพรรณ   ยะป๊อก           ผู้แทนครู                  กรรมการ

  5.นายลันตรี   ยะจินดา              ผู้แทนศิษย์เก่า         กรรมการ

  6.นายสะอาด   คำอุปละ             ผู้แทนองค์กรชุมชน     กรรมการ

  7.นายสมบัติ   ณัฐธนาวรกมล               ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       กรรมการ

  8.พระกิตติกาญจน์   สิริภัทโธ              ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนศาสนาอื่นในพื้นที่     กรรมการ

  9.นายศักดา   เศรษฐพงษ์สิริ               ผุู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่เปา    กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-30 13:22:24 น.

โรงเรียนบ้านแม่เปา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5378-8254 อีเมล์: maepaoschool09@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อมรรัตน์ อุ่นเรือน โทรศัพท์: 0848213919 อีเมล์: Suchon89 Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]