โรงเรียนบ้านแม่เปา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1.

  เด็กหญิงอภิสรา  เทียนชัย

  ประธานสภานักเรียน

  2.

  เด็กหญิงการุณย์  รักษาป่า

  รองประธานสภานักเรียน

  3.

  เด็กหญิงธิชานัน  ปัญญานุกุลกิจ

  รองประธานสภานักเรียน

  4.

  เด็กหญิงเพ็ญพิศุทธิ์  คำอุปละ

  เหรัญญิกสภานักเรียน

  5.

  เด็กหญิงจิรัชญา  คำน้อย

  เลขานุการสภานักเรียน

  6.

  เด็กหญิงกัลย์สุดา   คำอุปละ

  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

  7.

  เด็กหญิงธัญญพักตร์ ชัยชนะ

  ฝ่ายปฏิคม

  8.

  เด็กหญิงพิมพ์มาดา สายสุรินทร์

  กรรมการ (ตัวแทน นร.ชั้น ป.1)

  9.

  เด็กหญิงฐิตาพร  อิ่นใจ

  กรรมการ (ตัวแทน นร.ชั้น ป.2)

  10.

  เด็กหญิงสุจิรา  คำอุปละ

  กรรมการ (ตัวแทน นร.ชั้น ป.3)

  11.

  เด็กหญิงจินดาหรา  คำติ๊บ

  กรรมการ (ตัวแทน นร.ชั้น ป.4)

  12.

  เด็กชายรัฐศาสตร์  กันทะจิตร์

  กรรมการ (ตัวแทน นร.ชั้น ป.5)

  13.

  เด็กหญิงจีรนันท์  ขันคำ

  กรรมการ (ตัวแทน นร.ชั้น ป.6)

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-30 13:22:24 น.

โรงเรียนบ้านแม่เปา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5378-8254 อีเมล์: maepaoschool09@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อมรรัตน์ อุ่นเรือน โทรศัพท์: 0848213919 อีเมล์: Suchon89
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]