• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายสรสิทธิ์ สิทธิสาร          ประธานกรรมการ

  2. นายบุญธรรม เตวิน             ผู้แทนผู้ปกครอง

  3. นางเขมภัสสร์ ชอบธรรม      ผู้แทนครู

  4. นายรัตน์ วุฒิแพทย์             ผู้แทนองค์กรชุมชน

  5. นายสงวน อิ่นใจ                 ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  6. นายอำนวย ยะขัติ               ผู้แทนศิษย์เก่า

  7. นายวรุฒน์ ไกรศร               ผู้แทนองค์กรศาสนา

  8. นายประพันธ์ กุณาวงศ์        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  9. นายเจริญ นันไชยวงค์         กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 15:55:04 น.

โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5378-8256 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ฐิติยา ปินคำ โทรศัพท์: 0801352055 อีเมล์: yea_thitiya@windowslive.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]