• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

  2.  ปลูกฝังผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม

  3.  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

  4.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามหลักสูตร

  5. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 15:55:04 น.

โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5378-8256 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ฐิติยา ปินคำ โทรศัพท์: 0801352055 อีเมล์: yea_thitiya@windowslive.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]