• คลังข้อสอบ
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  ชัันประถมศึกษาปีที่ 2

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

            

    

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายขื่อคณะกรรมการสถานศึกษา

  1.นายวิทุน   ปัญญาใจ                 ประธาน

  2.นายวัฒนา   เพชรดง                  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  3.นายผล   รสโสดา                      ตัวแทนผู้ปกครอง

  4.นายธวัชชัย  ผาแก้ว                   ตัวแทนครู

  5.นางชลลัดดา   ทิพวลี                 ตัวแทนองค์กรชุมชน

  6.นายสุพจน์   คำของ                    ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  7.นายสุชาติ   กันทะเขียว              ตัวแทนศิษย์เก่า

  8.พระครูวิสุทธฺ   นิ่มมานการ          ตัวแทนศาสนา

  9.นายสุชาธิษณ์   บุญประเสริฐ       ผู้แทนสถานศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 12:17:57 น.

โรงเรียนบ้านเวียงหวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5371-0640 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: วรวุฒิ รวมสุข โทรศัพท์: 0810243297 อีเมล์: the_areww@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]