• คลังข้อสอบ
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  ชัันประถมศึกษาปีที่ 2

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

            

    

 • คณะกรรมการนักเรียน
 •                       คณะกรรมการนักเรียน

  ลำดับที่

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  หมายเหตุ

  1

  เด็กหญิงปฑิตตา    อินเอี่ยม

  ประธานนักเรียน

   

  2

  เด็กหญิงชัญญาภัทร   มัควิน

  รองประธานนักเรียน

   

  3

  เด็กหญิงโสภิตา   พุ่มพวง

  รองประธานนักเรียน

   

  4

  เด็กหญิงปาลิตา   วงศ์มหาเจริญ

  เหรัญญิก

   

  5

  เด็กชายชนะชล  คักกัณหา

  คณะกรรมการ

   

  6

  เด็กหญิงพัชราภรณ์   ศรีรักษา

  คณะกรรมการ

   

  7

  เด็กหญิงมนัญชญา   มีกอง

  คณะกรรมการ

   

  8

  เด็กหญิงปวันรัตน์   สร้อยสูงเนิน

  คณะกรรมการ

   

  9

  เด็กหญิงกมลรัตน์   จันทร์หยวก

  คณะกรรมการ

   

  10

  เด็กชายศิรสิทธิ์   คำงาม

  คณะกรรมการ

   

  11

  เด็กชายสุกฤษฎิ์   ศรีทับทิม

  คณะกรรมการ

   

  12

  เด็กชายวรเชษฐ์   ศรีวิชัย

  คณะกรรมการ

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 12:17:57 น.

โรงเรียนบ้านเวียงหวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5371-0640 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: วรวุฒิ รวมสุข โทรศัพท์: 0810243297 อีเมล์: the_areww@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]