• คลังข้อสอบ
 • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  ชัันประถมศึกษาปีที่ 2

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

            

    

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

  โรงเรียนบ้านเวียงหวาย จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร มีสุขภาพกาย จิตใจที่ดีและมีวิสัยใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรม อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการดำเนินชีวิต

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 12:17:57 น.

โรงเรียนบ้านเวียงหวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5371-0640 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: วรวุฒิ รวมสุข โทรศัพท์: 0810243297 อีเมล์: the_areww@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]