โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนบ้านหนองบัวคำ

  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ  ตั้งอยู่ที่บ้านหนองบัวคำ  หมู่ที่ 7  ตำบงเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

  จัดตั้งเมื่อวันที่  9  เมษายน  2512  โดยมีนายมงคล  อัศวภูมิ  ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน  และ     นายสมศรี  บุตรพรหม   ได้ประชุมชาวบ้านมีมติให้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น 1 หลัง  และได้แยกนักเรียน จากโรงเรียนบ้านป่าซาง  ตำบลเม็งราย  อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย  ตั้งแต่ชั้น  ป.1 – 4  จำนวน  42  คน   มาทำการเรียนการสอนที่นี่       มีนายสมศรี  บุตรพรม  เป็นครูสอน

  วันที่  1  พฤษภาคม  2512  ทางราชารได้แต่งตั้งให้  นายอภัย  พิเนตร  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรกของโรงเรียนบ้านหนองบัวคำ       

  วันที่  1  พฤษภาคม  2515  ทางราชการได้บรรจุให้  นายสมศรี  บุตรพรหม  เป็นครูสายผู้สอนคนแรกของโรงเรียนบ้านหนองบัวคำ  

  ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ  เปิดทำการสอนชั้นอนุบาล 1  -  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6      มีเขตบริการ  2  หมู่บ้าน  คือ  บ้านหนองบัวคำ  หมู่ที่ 7  และบ้านเหล่า  หมู่ที่ 4 

  ปีการศึกษา 2560  มีบุคลากร  ดังนี้  ผู้บริหาร  1  คน  คนสายการสอน  9  คน  มนายวภพเขาฟัง ดำรตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวนนักเรียนชาย  57  คน  หญิง  62  คน  รวม  119  คน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:21:43 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวรภพ เขาฟัง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางชนกนันท์ ทองมาลา

 • นายยุทธนา เกริกการัณย์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,781
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: buakam2018@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศักดิ์ธนา ใจมา โทรศัพท์: 0895603921 อีเมล์: ืnathasak01.12@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]