โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • รายชื่อคณะรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
  • นายสมเพชร  กุลสุวรรณ   ประธานคณะกรรมการฯ
  • นายสัจจา  แก้วธานี        กรรมการผู้แทนองค์กรส่วนท้ิองถิ่น
  • นายอุไท  ราชชมภู          กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
  • นายภูไพฑูรย์  ภูกองชัย    กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
  • นายประสิทธิ์  อุปชีวะ       กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
  • นายศักดิ์ธนา  ใจมา        กรรมการผู้แทนครู
  • นายประภาส วงศ์สะอาด       กรรมการผู้แทนศาสนา
  • นายเชวง  เนาวอาจ         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  • นายวรภพ   เขาฟัง         กรรมการและเลขานุการ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:21:43 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวรภพ เขาฟัง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางยุพิน ธรรมขัน

 • นายยุทธนา เกริกการัณย์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,204
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: buakam2018@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศักดิ์ธนา ใจมา โทรศัพท์: 0895603921 อีเมล์: ืnathasak01.12@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]