โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


  • ผลงานนักเรียน
  • ผลงานนักเรียนโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี

  • ผลงานครู
  • ผลงานครู

  • ประวัติโรงเรียน
  •            โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี เริ่มก่อตั้ง เมื่อวันที่ 12  พฤษภาคม  2530  โดยการรับโอน                มาจากศูนย์การศึกษาชุมชนในเขตภูเขา (ศ.ศ.ช.)  กรมการศึกษานอกโรงเรียนโดยมีนายอินสม มูลต๊ะ  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า เป็นผู้ประสานงาน  สำนักงานการประถมศึกษากิ่งอำเภอพญาเม็งราย แต่งตั้งให้ นายล้อม ขุมหิรัญ  ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนไม้ยามิตรภาพที่ 168  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี ต่อมาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียน                       แม่หลวง-อุปถัมภ์ไทยคีรี และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.102/26  จำนวน 1 หลัง  บ้านพักครู แบบ สปช. 302 / 28 จำนวน 1 หลังและส้วมแบบ สปช.601/25 จำนวน 1 หลัง 


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-05 08:46:29 น.

โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 052020419 อีเมล์: maeluangschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภาณุวิชญ์ เตชะบูรณ์ โทรศัพท์: 0899992719 อีเมล์: phanuwit114@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]