โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • ผลงานนักเรียน
 • ผลงานนักเรียนโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี

 • ผลงานครู
 • ผลงานครู

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา

  ที่

  ชื่อ - สกุล

  ตำแหน่ง

  หมายเหตุ

  1

  นายทรงศักดิ์  แซ่กือ

  ประธานกรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  2

  นายกำพล  วนพงษ์สกุล

  กรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  3

  นายสุวรรณ โซ่งชีวะพันธุ์

  กรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  4

  นายพิเชษฐ์  แซ่หาง

  กรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  5

  นางเรวดี  แซ่หาง

  กรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  6

  นางสุพรรณี  แซ่โซ้ง

  กรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  7

  นายประเสริฐ  แซ่โซ้ง

  กรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  8

  นายเหล่า  แซ่โซ้ง

  กรรมการ

  ผู้แทนผู้ปกครอง

  9

  นายวรสิทธิ์ ภูถาวร

  กรรมการ

  ผู้แทนครู

  10

  นายเอกพงษ์  แซ่หาง

  กรรมการ

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  11

  นายอรรถพล  อรรถพลภูษิต

  กรรมการ

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  12

  นายเจ๋อ  แซ่ล่อ

  กรรมการ

  ผู้แทนองกรค์ปกครองส่วนท้องถิ่น

  13

  นายอภิชิต  แซ่หว้า

  กรรมการ

  ผู้แทนองค์กรศาสนา

  14

  นายโฟ่ง   แซ่หาง

  กรรมการ

  ผู้แทนองค์กรศาสนา

  15

  นางสาวพรนภา  ประยศ 

  กรรมการและเลขาฯ

  กรรมการและเลขาฯ

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-05 08:46:29 น.

โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 052020419 อีเมล์: maeluangschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภาณุวิชญ์ เตชะบูรณ์ โทรศัพท์: 0899992719 อีเมล์: phanuwit114@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]