โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • ผลงานนักเรียน
 • ผลงานนักเรียนโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี

 • ผลงานครู
 • ผลงานครู

 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. นายจตุพล               รักษาป่า                    ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน

  2. เด็กหญิงศลิษา         รักษาป่า                    ตำแหน่ง รองประธานคณะกรรมการสภานักเรียน

  3. เด็กหญิงจินตนา        รักษาป่า                    ตำแหน่ง เลขานุการ

  4. เด็กชายเมธพนธ์        แซ่ย่าง                      ตำแหน่ง กรรมการ

  5. เด็กหญิงทักษพร       วชิรอาภา                    ตำแหน่ง กรรมการ

  6. เด็กชายณัฐกิตติ์        แซ่โซ้ง                       ตำแหน่ง กรรมการ

  7. เด็กหญิงสรัลนุช        แซ่ม้า                          ตำแหน่ง กรรมการ

  8. เด็กหญิงนงลักษณ์      แซ่หาง                      ตำแหน่ง กรรมการ

  9. เด็กหญิงนุชรีย์             แซ่โซ้ง                     ตำแหน่ง กรรมการ

  10. เด็กหญิงนามีสอ      หมอผี                          ตำแหน่ง กรรมการ

  11. เด็กชายณัฐวุฒิ        วนาพงษ์สกุล               ตำแหน่ง กรรมการ

  12. เด็กชายโชคชัย        แซ่หาง                       ตำแหน่ง กรรมการ

  13. เด็กหญิงเยาวเรศ     แซ่จาง                        ตำแหน่ง กรรมการ

  14. เด็กหญิงรัตนา        แซ่จาง                         ตำแหน่ง กรรมการ

  15. เด็กหญิงธิดา          แซ่โซ้ง                        ตำแหน่ง กรรมการ

  16. เด็กหญิงอรณีย์        ฟองแก้ว                     ตำแหน่ง กรรมการ

  17. เด็กหญิงดาว          ซ่หาง                          ตำแหน่ง กรรมการ

  18. เด็กหญิงศิริวงค์       แซ่หาง                        ตำแหน่ง กรรมการ

  19. เด็กชายชยพัทธ์       แซ่หาง                       ตำแหน่ง กรรมการ

  20. เด็กชายปรันชัย       แซ่ม้า                          ตำแหน่ง กรรมการ

  21. เด็กหญิงชนาภา      รักษาป่า                      ตำแหน่ง กรรมการ

  22. เด็กหญิงญาณัจฉรา  รักษาป่า                     ตำแหน่ง กรรมการ

  23. เด็กหญิงสุชาวลี       แซ่กือ                        ตำแหน่ง กรรมการ

  24. เด็กหญิงพิมพ์พร      แซ่ย่าง                      ตำแหน่ง กรรมการ

  25. เด็กหญิงบุญสุดา      แซ่หาง                      ตำแหน่ง กรรมการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-05 08:46:29 น.

โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 052020419 อีเมล์: maeluangschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภาณุวิชญ์ เตชะบูรณ์ โทรศัพท์: 0899992719 อีเมล์: phanuwit114@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]