โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • ผลงานนักเรียน
 • ผลงานนักเรียนโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี

 • ผลงานครู
 • ผลงานครู

 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1.นายเมฆินทร์               แซ่โซ่ง            ประธานนักเรียน

  2.นางสาวนันทนา           วชิรอาภา         รองประธานนักเรียน

  3.นางสาวเพ็ญจันทร์       วนาพงษ์สกุล   เลขาและกรรมการนักเรียน

  4.นางสาวศรุดา              แซ่หาง            กรรมการนักเรียน

  5.นางสาวชมพูนุช          แซ่ซ้ง              กรรมการนักเรียน

  6.นายวีระพงษ์               แซ่โซ้ง            กรรมการนักเรียน

  7.นายอดุลย์                  ผาด่าน             กรรมการนักเรียน

  8.นางสาวนามีสอ           รักษาป่า           กรรมการนักเรียน

  9.นางสาวพิชญา            รักษาป่า           กรรมการนักเรียน

  10.นางสาวกัลยา           รักษาป่า           กรรมการนักเรียน

  11.นายจตุพล                รักษาป่า           กรรมการนักเรียน

  12.นางสาวนิภารัตน์       แซ่โซ้ง            กรรมการนักเรียน

  13.นางสาวอัญชลี          ผาด่าน            กรรมการนักเรียน

  14.นายปิยะ                   จะมูสี              กรรมการนักเรียน

  15.เด็กหญิงสรัญนุช       แซ่ม้า             กรรมการนักเรียน

  16.เด็กหญิงสุกัญญา      แซ่กือ             กรรมการนักเรียน

  17.เด็กหญิงศลิษา         รักษาป่า          กรรมการนักเรียน

  18.เด็กชายณัฐกิต         แซ่โซ้ง            กรรมการนักเรียน

  19.เด็กหญิงจินตนา        รักษาป่า          กรรมการนักเรียน

  20.เด็กหญิงอรณี           ฟองแก้ว          กรรมการนักเรียน

  21.เด็กหญิงเบญสิตา     กุเลา               กรรมการนักเรียน

  22.เด็กหญิงรัตนา        แซ่จาง              กรรมการนักเรียน

  23.เด็กหญิงดาว          แซ่หาง              กรรมการนักเรียน

  24.เด็กชายจักรพรรติ   รักษาป่า            กรรมการนักเรียน

  25.เด็กชายพงศกร      แซ่ระย้า             กรรมการนักเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-31 10:04:39 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวพรนภา ประยศ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางพิมศรี รุ้งดี

 • นายภาณุวิชญ์ เตชะบูรณ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,141
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 052020419 อีเมล์: maeluangschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภาณุวิชญ์ เตชะบูรณ์ โทรศัพท์: 0899992719 อีเมล์: phanuwit114@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]