โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • ผลงานนักเรียน
 • ผลงานนักเรียนโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี

 • ผลงานครู
 • ผลงานครู

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • ภายในปีการศึกษา  2558 โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงสารเสพติด มีจิตสาธารณะ  รักษาสิ่งแวดล้อม

  ปรัชญา

                     สุสฺ  สูสํ  ลภเต  ปญฺญํ   ( ผู้ตั้งใจศึกษา  ย่อมได้ปัญญา )


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-05 08:46:29 น.

โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 052020419 อีเมล์: maeluangschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภาณุวิชญ์ เตชะบูรณ์ โทรศัพท์: 0899992719 อีเมล์: phanuwit114@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]