• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •  

  1. นายปรีชา  ลักษณาการ.                             ประธานกรรมการ                           

  2. นายเย่งจา วงศ์พิสิทธิ์                               กรรมการ

  3 .นายสุชาติ  แซ่เล่า                                   กรรมการ        

  4. นายสรพงษ์  แซ่เล่า                                 กรรมการ

  5. นางอำพร  พัฒนอาภา                              กรรมการ                                     

  6 .นายชาติชาย  แสงวื่อ                               กรรมการ

  7. นายทัพ    อรุณา                                    กรรมการ                 

  8. นายไชยทัศน์   สีสง่า                               กรรมการ

  9. นายอดิศักดิ์  จันกิติ                        กรรมการและเลขานุการ  


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-04 14:11:27 น.

โรงเรียนบ้านกระแล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นิตยา ปาละ โทรศัพท์: 0954513413 อีเมล์: nityapala@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]