• คณะกรรมการนักเรียน
 • 1.เด็กหญิงธนิสรา  พัฒนอาภา                  ประธานนักเรียน

  2.เด็กชายสมชาย  แซ่เล่า                        รองประธานนักเรียน/หัวหน้าหมู่สีฟ้า

  3.เด็กหญิงสิรภัสสร  เดชทนากร               รองประธานนักเรียน/หัวหน้าหมู่สีเขียว  

  4.เด็กชายจ้า  แซ่ลี                                  หัวหน้าหมู่สีเหลือง

  5.เด็กหญิงวสิกา  แซ่วื่อ                           หัวหน้าหมู่สีแดง

  6.เด็กชายสุรชัย  แซ่เล่า                           รองหัวหน้าหมู่สีฟ้า

  7.เด็กชายกวิน  แซ่ล้อ                              รองหัวหน้าหมู่สีเขียว

  8.เด็กชายจิรายุ  แซ่ลี                                รองหัวหน้าหมู่สีเหลือง

  9.เด็กหญิงพิมพา  แซ่วื่อ                             รองหัวหน้าหมู่สีแดง

  10.เด็กหญิงนงนภัส  แซ่เล่า                        กรรมการ

  11.เด็กชายบุญชัย  แซ่ยั้ง                           กรรมการ

  12.เด็กชายธนากร  แซ่ล้อ                           กรรมการ

  13.เด็กชายรชฏ  ไพรบรรจง                        กรรมการ

  14.เด็กชายวรเชต  แซ่ล้อ                            กรรมการ

  15.เด็กชายสมพงษ์  แซ่มัว                         กรรมการ

  16.เด็กหญิงนิจฉรา  แซ่ลี                           กรรมการ

  17.เด็กหญิงรินรดา  แซ่วื่อ                          กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-04 14:11:27 น.

โรงเรียนบ้านกระแล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นิตยา ปาละ โทรศัพท์: 0954513413 อีเมล์: nityapala@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]