• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •  

    โรงเรียนบ้านกระแล  มุ่งจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  ใฝ่เรียนรู้       มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา ส่งเสริมสุขภาพที่ดี ปลูกฝังความเป็นไทย  ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดดเด่นด้านงานศิลป์  พัฒนาครูสู่มืออาชีพ  บริหารเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-27 08:57:36 น.
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายอดิศักดิ์ จันกิติ
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวตวงพร คำศรี

  • นางกัญญาพัชร แสงสุขสถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,749
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกระแล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053160021 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นิตยา ปาละ โทรศัพท์: 0979710217 อีเมล์: deartk09@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]