โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน

           โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี  ตั้งอยู่หมู่ที่ 8  ตำบลแม่เปา  อำเภอพญาเม็งราย  จังหวัดเชียงราย 57290  โทรศัพท์ 053-160132 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอน2 ระดับ คือระดับอนุบาล และประถมศึกษา มีเนื้อที่  19  ไร่  3  งาน 7  ตารางวา

              ได้รับอนุมัติจากทางราชการให้จัดตั้งโรงเรียนขึ้น เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 ซึ่งแยกมาจากโรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย โดยเปิดสอนเฉพาะ  ชั้น ป.1-4  จำนวนนักเรียน 76  คน ชาย 36  คนหญิง 40  คน มีครูมาช่วยราชการจำนวน 2  คน คือนายอำนวย  ธนะคำมา และนายชัชวาล  คำฟู สถานที่เรียนยืมโบสถ์ของวัดเป็นที่เรียน ต่อมาวันที่  26 กุมภาพันธ์ 2533 ย้ายมาเรียนที่ปัจจุบันซึ่งเป็นที่ป่าชุมชนและที่ดินที่ชาวบ้านบริจาค จำนวน 19 ไร่  3  งาน  7  ตารางวา  และป่าชุมชนอีก 20 ไร่  รวมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 40 ไร่  มีนายอำนวย  ธนะคำมา รักษาการในตำแหน่ง ครูใหญ่คนแรก

              ปัจจุบันโรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา  6  มีผู้บริหาร  1  คน ข้าราชการครู  1  คน ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณจาก สพฐ.) ตำแหน่งครู 1  คน และครูอัตราจ้าง (งบประมาณจากโรงเรียน) จำนวน 1  คน  และตำแหน่งนักการภารโรง 1  คน  นักเรียน  27  คน  ปัจจุบันมีนางกุลธิดา อดิลักษณ์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี และมีพื้นที่ติดต่อดังนี้

                  ทิศเหนือ             ติดกับบ้านทุ่งเจ้า และบ้านสันสามัคคี

                  ทิศใต้                 ติดกับป่าชุมชนและตำบลไม้ยา

                  ทิศตะวันออก       ติดกับทุ่งนาและบ้านทุ่งเจ้า

                  ทิศตะวันตก         ติดกับป่าชุมชน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-12 15:08:19 น.

โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: sanluangsamakki@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวรุ่งพร จิตมะโนวรรณ์ โทรศัพท์: 0898533262 อีเมล์: plai_ppp@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]