โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดใหม่ (โรงเรียนขนาดเล็ก)

  โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี

  อำเภอพญาเม็งราย  จังหวัดเชียงราย

  ลำดับที่

  ชื่อ - สกุล

  ตำแหน่ง

  1

  นายดวง  สอนอ้อ

  ประธานกรรมการ

  2

  นายทรงศักดิ์  คำนนท์

  ผู้แทนผู้ปกครอง

  3

  นางสาวรุ่งพร  จิตมะโนวรรณ์

  ผู้แทนครู

  4

  นายเตียม  คำนนท์

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  5

  นายนพพล  บุญหลี

  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  6

  นายพงศกร  คำนนท์

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  7

  พระชาติชาย  อนันโท

  ผู้แทนองค์กรศาสนา

  8

  นายคำอ้าย  บุญหลี

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  9

  นางกุลธิดา  อดิลักษณ์ศิริ

  กรรมการและเลขานุการ

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-12 15:08:19 น.

โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: sanluangsamakki@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวรุ่งพร จิตมะโนวรรณ์ โทรศัพท์: 0898533262 อีเมล์: plai_ppp@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]