โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายรุ่งโรจน์  เสนนะ                   ประธานกรรมการ

  2.  นายณรงค์กร  ปานต๊ะรังษี          กรรมการ

  3.  นายปราการ์  ผาลัย                   กรรมการ

  4.  นางผัด  หลวงขัน                      กรรมการ

  5.  นางไพลัดดา  นันชัยวงค์           กรรมการ

  6. พระอธิการบุญทอง  ปุญญสาโร  กรรมการ

  7.  นายปัญจพล  ทาโน                 กรรมการ

  8.นายคงฤทธิ์  กันติสินธุ์               กรรมการ

  9.  นายมรกต  อนุเคราะห์             กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:17:33 น.

โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053190657 อีเมล์: maetamklang@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กรุง ทาโน โทรศัพท์: 0870514260 อีเมล์: dkthano@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]