โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • ปรัชญาและวิสัยทัศน์สถานศึกษา

          ปรัชญา

  “นฺตถิ  ปฺญญา  สมา  อาภา”

  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

   

  วิสัยทัศน์

                  โรงเรียนแม่ต๋ำกลาง มุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีภูมิทัศน์สวยงาม ปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:17:33 น.

โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053190657 อีเมล์: maetamklang@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กรุง ทาโน โทรศัพท์: 0870514260 อีเมล์: dkthano@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]