โรงเรียนบ้านบ่อแสง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                  โรงเรียนบ้านบ่อแสง  หมู่ที่  ๒  ตำบลแม่ต๋ำ  อำเภอพญาเม็งราย  จังหวัดเชียงราย  ได้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๙  พฤษภาคม  ๒๔๘๓  โดยมีนายอำเภอเทิงสมัยนั้นเป็นผู้อนุมัติในการจัดตั้ง  เปิดทำการสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  ปี  พ.ศ.  ๒๔๘๗  โดยมีนายเขียว  อินทะชัย  เป็นครูใหญ่คนแรก  ได้ขอแรงงานจากราษฎรในหมู่บ้านให้หาวัสดุมาก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น  ๑  หลัง  และได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๔๘๓  ในพื้นที่โรงเรียนปัจจุบัน

                 วันที่  ๗  มกราคม  ๒๕๐๔  นายพัฒน์  จันทร์โน  ครูใหญ่ได้ขอความร่วมมือจากราษฎรในหมู่บ้านช่วยกันเสียสละกำลังทรัพย์  จัดหาซื้อวัสดุอุปกรณ์มาทำการปลูกสร้างอาคารเรียนถาวร  แบบ  ป ๑ ก.  ขนาด  ๒  ห้องเรียน  ๑  หลัง  ยกพื้น  หลังคามุงด้วยแป้นเกร็ด  สร้างยังไม่แล้วเสร็จได้ลาออกจากตำแหน่ง

                 วันที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๐๘  นายเสถียร  สิทธิยศ  ได้มาดำรงตำแหน่ง  ครูใหญ่ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนต่อจนแล้วเสร็จเมื่อวันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๑๐  ต่อมาอาคารได้ชำรุดทรุดโทรม  จึงได้ขออนุมัติรื้อถอนและได้นำวัสดุไปก่อสร้างห้องสมุดและอาคารชั่วคราว  แบบสร้างเอง

                 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  มีที่ดิน  ๒  แปลง  คือ

                 แปลงที่  ๑  เดิมมีเนื้อที่ ๓  ไร่  พ.ศ.  ๒๕๐๘  ครูใหญ่ได้ขยายโดยการขอบริจาคจากชาวบ้านที่มีที่ดินอยู่รอบบริเวณโรงเรียน  ได้เพิ่มอีก  ๘  ไร่  ๑  งาน  ๕๐  ตารางวา  รวมที่ดินทั้งหมด  ๑๑  ไร่  ๑  งาน๕๐  ตารางวา

                 แปลงที่  ๒  ใช้ในการสอนวิชาชีพในท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๒๙  ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างจากประมงจังหวัดเชียงราย  ให้ขุดบ่อเลี้ยงปลา  ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๒๙  โดยที่ดินดังกล่าวนายเสถียร  สิทธิยศ  ได้เป็นผู้จับจองและมอบให้เป็นสมบัติของโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:22:20 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสมผล ศิริวงค์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางวาทินี สุวรรณญาณะ

 • นางวิชชุตา จุมปูสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,484
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านบ่อแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายณรงค์ ยะตั๋น โทรศัพท์: 0903214278 อีเมล์: yatan_226@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]