โรงเรียนบ้านบ่อแสง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ของโรงเรียน(Vision)

                   โรงเรียนบ้านบ่อแสง  มุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์   

  ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นคนดี  สุขภาพดี  มีวินัยในตนเอง  อันเป็นพื้นฐานที่จะดำรงชีวิต   

  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

  ปรัชญา

  นัตถิ  ปัญญา  สมา  อาภา

  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:22:20 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสมผล ศิริวงค์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายณรงค์ ยะตั๋น

 • นางวิไลวรรณ ถาหมีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,484
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านบ่อแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายณรงค์ ยะตั๋น โทรศัพท์: 0903214278 อีเมล์: yatan_226@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]