โรงเรียนบ้านป่าม่วง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านป่าม่วง เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2487 โดยใช้พื้นที่ติดกับวัดบ้านป่าม่วง มีนายสวัสดิ์  เจริญทรัพย์ เป็นครูใหญ่  แต่ในปี พ.ศ.2492 - พ.ศ.2496 จำนวนนักเรียนลดลง ทางราชการจึงได้ยุบโรงเรียนลง แต่ในปี 2504 ทางราชการได้จัดสรรครูมาอีก ประกอบกับจำนวนนักเรียนมีเพิ่มขึ้น  ทางราชการได้แต่งตั้งนายอุ่นเรือน นันต๊ะรัตน์ มาเป็นครูใหญ่ และในปี พ.ศ.2520 ทางราษฎรได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อที่ดินมอบให้กับทางโรงเรียน คือที่ตั้งปัจจุบัน ตั้งอยู่เลขที่  248 หมู่ 6 บ้านสันรวกทอง ต.แม่ต๋ำ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290 โทรศัพท์ / โทรสาร 053193625  พื้นที่ของโรงเรียนมี 2 แปลง แปลงที่ 1 มีพื้นที่ 3 ไร่ 2 งาน 8 ตารางวา แปลงที่ 2 ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนปัจจุบัน  มีพื้นที่ 9 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา รวมทั้งหมด 15 ไร่ 1 งาน 3 ตารางวา และปัจจุบันมีนายธีรพล ทาใหม่ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-05-01 11:10:00 น.

โรงเรียนบ้านป่าม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053193625 อีเมล์: Phamuang248@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายอัศวิน ซ้อนพุฒ โทรศัพท์: 0999350970 อีเมล์: assvin.s@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]