โรงเรียนบ้านป่าม่วง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
  1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวัยและธรรมชาติของผู้เรียนด้วยวิธีการที่

  หลากหลาย

  1. ส่งเสริมสนับสนุนครูให้ได้รับการพัฒนาสู่เกณฑ์มาตรฐานเป็นครูมืออาชีพ

  ๓. พัฒนาภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้สะอาดร่มรื่นเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน

  ๔. ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง   ผู้นำชุมชน  องค์กรส่วนท้องถิ่น  และผู้ที่เกี่ยวข้อง  มีส่วนร่วม

  ในการบริหารจัดการโดยยืดหลักประชาธิปไตย

            เป้าหมาย

  1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานครบทุกสารการเรียนรู้ตามที่

  สถานศึกษากำหนด

  ๒.   นักเรียน เรียนจบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา   ช่วงชั้นที่ ๑   ช่วงชั้นที่ ๒   ทุกคน

  ๓.  นักเรียนทุกคนดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:21:43 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,654
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านป่าม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053193625 อีเมล์: Phamuang248@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายอัศวิน ซ้อนพุฒ โทรศัพท์: 0999350970 อีเมล์: assvin.s@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]