โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •   โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1  พฤษภาคม 2519  ด้วยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  โดยมีนายอินสม  ถาน้อย  ผู้ใหญ่บ้านบ้านใหม่โชคชัย  พร้อมด้วยราษฎรในหมู่บ้าน  ได้ทำหนังสือขอแยกโรงเรียนจากโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำเหนือ  เนื่องจากจำนวนประชากรมีเพิ่มมากขึ้น  ประกอบกับระยะทางจากบ้านใหม่โชคชัย  อยู่ห่างจากโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำเหนือ จึงได้ยื่นหนังสือต่อนายอำเภอเทิงขอแยกโรงเรียนมาตั้งเป็นเอกเทศ  โดยทางหมู่บ้านได้ช่วยกันจัดหาที่ดินจำนวน 1 แปลง  พื้นที่  13 ไร่ 2 งาน  11 ตารางวา  ทางการจึงได้อนุมัติให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนให้ชื่อว่า  “โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย ”  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย  ตั้งอยู่บ้านใหม่โชคชัย  ตำบลตาดควัน  อำเภอพญาเม็งราย  จังหวัดเชียงราย   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4     สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน      ทำการเปิดสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:19:44 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายบุญตรง มูลพร้อม
 • แนะนำบุคลากร

 • นายประสงค์ อิ่นสุทะ

 • นางสาวเจนจิรา ระเรืองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,805
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053-194076 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางศักดิ์ศรี มูลพร้อม โทรศัพท์: 0948295549 อีเมล์: kursaksri@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]