โรงเรียนอนุบาลตาดควัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • นายจันทร์  ยอดสาร          ประธานกรรมการ

  นายสวรรค์  ชื่อนาม           กรรมการ

  นายประสงค์    ไชยโย               กรรมการ

  นายหมัง      ท้าวทิพย์               กรรมการ

  นายสมพงษ์   ยอดสาร               กรรมการ

  นายบุญตรง  มูลพร้อม                กรรมการ

  นายทัศน์     สิทธิราช                 กรรมการ

  นายชโลธร  พัฒน์ทวีกิจ             กรรมการ

  นายเจริญ    นันไชยวงค์        กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 17:51:11 น.

โรงเรียนอนุบาลตาดควัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-53194134 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: สุภาพร บัวผัด โทรศัพท์: 0898550819 อีเมล์: kunkru_nok@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]